Enkele grammaticale en inhoudelijke correcties

Bladzijde 15, regel 21 van boven: "Persepolis" vervangen door
"Petropolis".

Bladzijde 74, 2de regel : omringd in plaats van omringt.

Bladzijde 102, regel 16 van onder : bedoeld wordt President Theodore (Ted) Roosevelt en niet Franklin Delano Roosevelt.

Bladzijde 152, regel 5 van onder: “Potsdam” vervangen door “de provincie Potznan”.

Bladzijde 199, regel 16 van onder: “leiden” vervangen door “lijden”.

Bladzijde 286, regel 8 van boven : de Europese Raad stelde de tekst van het Verdrag van Lissabon in 2007 vast en niet in 2017.

Bladzijde 310, regel 6 van onder : verwezen wordt naar voetnoot 5, die echter in het overzicht van voetnoten op bladzijde 311 ontbreekt. De voetnoot luidt: Rede van Bondspresident Frank Walter Steinmeier ter gelegenheid van de Veiligheidsconferentie in München, 14 februari 2020.